نقش اول کیفیت

عنوان پروژه: ارزیابی آمادگی بین‌المللی‌شدن شرکت نقش اول کیفیت (NAK)

کارفرما: شرکت نقش اول کیفیت (NAK)

سمت: مدیر پروژه

وضعیت: خاتمه‌یافته- 1394

چکیده طرح:
 
فضای کسب‌و‌کار در صنعت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات دارای تحولات و پیچیدگی‌های منحصربه‌فردی است. شرکت نقش اول کیفیت که به همت متخصصین ایرانی چهارمین سال فعالیت خود را گذرانده و یکی از نمادهای عزم و ارادۀ ملّی است به‌عنوان یکی از شرکت‌های فعال در صنعت مخابرات و فناوری‌اطلاعات است که سهام آن متعلق به شرکت همراه‌اول می‌باشد. این شرکت به‌عنوان بزرگترین شرکت فعال در منطقه ارائه‌کنندۀ خدمات در تراز جهانی است. از‌این‌رو هدف‌گذاری سه‌سالۀ این شرکت فعالیت در بازارهای بین‌المللی است. برای این منظور طرح حاضر به‌منظور ارزیابی میزان آمادگی این شرکت برای فعالیت بین‌المللی پایدار در بازارهای خارجی مطابق با آخرین مدل‌ها و نظام‌های ارزیابی بین‌المللی‌شدن شرکت‌ها در قالب چهار مرحله انجام‌شد. نتایج تحقیق گویای وضعیت مناسب میزان آمادگی این شرکت برای تصمیم ورود به بازارهای خارجی است. به منظور تحقق آرمان بین‌المللی‌شدن پایدار شرکت 23 برنامه اقدام تدوین و در مرحلۀ اجرا قرارگرفت.