آوین رسانه فیلم

عنوان پروژه: مطالعات بازار و برنامه‌ریزی بازاریابی و فروش نرم‌افزار در سایه‌های ملکوت

کارفرما: شرکت آوین رسانه فیلم

سمت: مدیر پروژه

وضعیت: خاتمه‌یافته؛ 1388