پارک علم‌و‌فناوری خراسان رضوی

عنوان پروژه: تدوین سند رسانه‌ای توسعۀ کمی و کیفی زیارت امام رضا (ع)

کارفرما: پارک علم‌و‌فناوری خراسان رضوی

سمت: مدیر پروژه

وضعیت: خاتمه‌یافته؛ 1390-1391