سرمایه‌گذاری تدبیر

عنوان پروژه: تدوین برنامۀ شناخت و ارزیابی بازارهای هدف بین‌المللی پودر ریشه شیرین‌بیان

کارفرما: شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر

سمت: مدیر پروژه

وضعیت: خاتمه‌یافته- 1394