پایان نامه ها

طراحی پلتفرم مشتری‌محور در کسب‌و‌کارهای بانکی

گروه: پایان نامه های دکتری ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
عنوان: طراحی پلتفرم مشتری‌محور در کسب‌و‌کارهای بانکی دانشجو: مریم یارمحمدی دکتری-سال 1394 استاد راهنما: دکتر مهران رضوانی  


شناسایی تأثیر قابلیت‌های پویا بر اتخاذ و موفقیت استراتژی‌های بین‌المللی‌سازی مطالعۀ موردی: شرکت کاشی مرجان

گروه: پایان نامه های کارشناسی ارشد ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
عنوان: شناسایی تأثیر قابلیت‌های پویا بر اتخاذ و موفقیت استراتژی‌های بین‌المللی‌سازی مطالعۀ موردی: شرکت کاشی مرجان دانشجو: نگار امین شکروی مقطع ارشد -سال 1394 استاد راهنما: دکتر مهران رضوانی  


شناسایی سوگیری‌های تصمیم‌گیری در فرایند بین‌المللی‌شدن کسب‌وکارهای کوچک‌و‌متوسط

گروه: پایان نامه های کارشناسی ارشد ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
عنوان: شناسایی سوگیری‌های تصمیم‌گیری در فرایند بین‌المللی‌شدن کسب‌وکارهای کوچک‌و‌متوسط دانشجو: شبنم آذرگل پاینده پوری مقطع ارشد -سال 1394 استاد راهنما: دکتر مهران رضوانی  


عوامل اثرگذار بر برندسازی تولید بدون کارخانه محصولات نساجی مورد مطالعه شرکت‌های کوچک‌و‌متوسط صنعت نساجی در بازار تهران

گروه: پایان نامه های کارشناسی ارشد ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
عنوان: عوامل اثرگذار بر برندسازی تولید بدون کارخانه محصولات نساجی مورد مطالعه شرکت‌های کوچک‌و‌متوسط صنعت نساجی در بازار تهران دانشجو: مهدی یوسفی مقطع ارشد -سال 1394 استاد مشاور: دکتر مهران رضوانی


ارزیابی تأثیر مهارت‌های کارآفرینان بر وفاداری مشتری با نقش تعدیل‌گری خودکارآمدی کارآفرینانه مورد مطالعه صنعت گردشگری

گروه: پایان نامه های کارشناسی ارشد ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
عنوان: ارزیابی تأثیر مهارت‌های کارآفرینان بر وفاداری مشتری با نقش تعدیل‌گری خودکارآمدی کارآفرینانه مورد مطالعه صنعت گردشگری دانشجو: سمیرا صحت مقطع ارشد -سال 1394 استاد مشاور: دکتر مهران رضوانی


ارائه مدل برندسازی کارآفرینانه برای محصولات لوکس در صنعت مد

گروه: پایان نامه های کارشناسی ارشد ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
عنوان: ارائه مدل برندسازی کارآفرینانه برای محصولات لوکس در صنعت مد دانشجو: گلدانه ترکمنی آذر مقطع ارشد -سال 1394   استاد مشاور: دکتر مهران رضوانی


تاثیر بازاریابی کلامی برخط بر قصد خرید مشتریان در شبکه‌های اجتماعی مجازی

گروه: پایان نامه های کارشناسی ارشد ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
عنوان: تاثیر بازاریابی کلامی برخط بر قصد خرید مشتریان در شبکه‌های اجتماعی مجازی دانشجو: مرتضی فرزاد مهاجری مقطع ارشد -سال 1394 استاد راهنما: دکتر مهران رضوانی  


ارزیابی آمادگی صادرات و ارائۀ برنامه عملیاتی آمادگی صادرات مطالعۀ موردی: شرکت کاشی مرجان

گروه: پایان نامه های کارشناسی ارشد ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
عنوان: ارزیابی آمادگی صادرات و ارائۀ برنامه عملیاتی آمادگی صادرات مطالعۀ موردی: شرکت کاشی مرجان دانشجو: سحر اسدی اقبلاغ مقطع ارشد -سال 1394 استاد راهنما: دکتر مهران رضوانی  


تحلیل عوامل تأثیرگذار بر سرعت بین‌المللی‌شدن شرکت‌های نوپا در صنعت نانو تکنولوژی

گروه: پایان نامه های کارشناسی ارشد ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
عنوان: تحلیل عوامل تأثیرگذار بر سرعت بین‌المللی‌شدن شرکت‌های نوپا در صنعت نانو تکنولوژی دانشجو: بابک جلال‌زاده مقدم شهری مقطع ارشد -سال 1394 استاد مشاور: دکتر مهران رضوانی


تدوین طرح راه‌اندازی شرکت خدمات گردشگری سلامت (گردشگران خارجی)

گروه: پایان نامه های کارشناسی ارشد ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
عنوان: تدوین طرح راه‌اندازی شرکت خدمات گردشگری سلامت (گردشگران خارجی) دانشجو: مرضیه طهماسبی مقطع ارشد -سال 1394 استاد راهنما: دکتر مهران رضوانی