مشاوره

مشاور مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری تات در برنامه‌ریزی و توسعه

از آذر 1395- ادامه دارد

 

 


مشاور ارشد بازاریابی هلدینگ صنایع غذایی سینا وابسته به بنیاد مستضعفان

سال 1391

 


مشاور ارشد پروژۀ «برنامه‌ريزي استراتژيك دانشگاه حکيم سبزواري»

سال 1391

 

 


 

مشاور بازاريابي و فروش صنايع ماشين‌سازي پايابرش

سال  1389

 


مشاور آسيب‌شناسي بازاريابي و تبليغات بانک مسکن 

سال 1389

 

 


مشاور پروژۀ «برنامه‌ريزي استراتژيک شرکت گاز استان خراسان شمالي»

سال 1389

 

 


مشاور بازاريابي شرکت سپاهان باتري

از 1386 تا 1388


عضو کارگروه اقتصادي باشگاه فرهنگي-ورزشي استقلال ايران

سال 1387

 

 


مدير طرح و برنامه و مشاور مدير‌عامل در امور بازاريابي شرکت مهندسي لانيز

سال 1386

 


مشاور و مدير گروه بازاريابي و کارآفريني معاونت کارآفريني و اشتغال سازمان بهزيستي کل کشور

سال 1385

 


كارشناس ارشد بخش مشاوره سازمان مديريت صنعتي نمايندگي شرق

سال 1383