پارسیان پارت پاسارگاد

عنوان پروژه: برنامه‌ریزی بازاریابی و تحلیل صنعت باتری صنعتی

کارفرما: شرکت پارسیان پارت پاسارگاد

سمت: مدیر پروژه

وضعیت: خاتمه‌یافته؛ 1387