معاونت علمی و فناوری

عنوان پروژه: طراحی ساختار کلان معاونت علم‌و‌فناوری ریاست جمهوری

کارفرما: معاونت علم‌و‌فناوری ریاست جمهوری

سمت: همکار اصلی

وضعیت: خاتمه‌یافته؛ 1385-1386